Breaking Share-Si
Loading...

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แก่ ปอ ทฤษฎี!!

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แก่ ปอ ทฤษฎี!!


พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพให้แก่พระเอกหนุ่ม "ปอ ทฤษฎี" เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 24 มกราคมนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติแก่ครอบครัวสหวงษ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ "ปอ ทฤษฎี สหวงษ์" เป็นกรณีพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ เมรุวัดกลาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (19 ม.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังได้โปรดให้ นายสุริยพันธ์ ราชวังเมือง ผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศร์ เชิญน้ำอาบศพส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเชิญพวงมาลาประทาน ไปวางที่หน้าหีบศพ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ อีกด้วย

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ ปอ ทฤษฎี จะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยมีเจ้าภาพงาน ดังนี้

19 มกราคม สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, โรงเรียนไตรภูมิวิทยา, ป.กศ.8 วิทยาลัยครูอุดรธานี

20 มกราคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม, ชมรมผู้เกษียณราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

21 มกราคม นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

22 มกราคม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

23 มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สำนักงานส่งเสริมวิชา

ข้อมูลจาก http://news.sanook.com/1934410/ ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กคุณ Arm Bodin 
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ .............นายทฤษฎี สหวงษ์...
Posted by Arm Bodin on 19 มกราคม 2016

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive