Breaking Share-Si
Loading...

การปิดทองพระพุทธรูปเพื่อเสริมดวงชะตา ติดตำแน่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


การปิดทองพระพุทธรูปเพื่อเสริมดวงชะตา และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นนิยมทำกันมานานแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงความหมายของตำแหน่งในการปิดทอง


1. หากปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) จะเสริมในเรื่องหน้าที่การงาน ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

2. หากปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) จะเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

3. หากปิดทองที่พระนาที (สะดือ) จะเสริมในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง เสริมให้ชีวิตมีแต่ความสะดวกสบาย

4. หากปิดทองที่พระเศียร (หัว) จะเสริมในเรื่องสติปัญญา มีความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดี

5. หากปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก)จะเสริมในเรื่องเสน่ห์ สง่าราศี เป็นที่ถูกใจของผู้คน

6. หากปิดทองที่พรหัตถ์ (มือ) จะเสริมในเรื่องอำนาจ บารมีให้สูงส่งยิ่งๆขึ้นไป

7. หากปิดทองที่พระบาท (เท้า) จะเสริมในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ จะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ

8. หากปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้ จะทำให้ไม่ว่าภพชาติต่อไปชาติไหน ก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงาม มีสง่าราศี เสริมดวงบารมี

ข้อมูลจาก พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive