Breaking Share-Si
Loading...

ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นเงินทองขาดมือ ลองสวดคาถานี้ แล้วมันจะช่วยคุณได้

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นเงินทองขาดมือ ลองสวดคาถานี้ แล้วมันจะช่วยคุณได้ตั้งแต่นี้ก่อนถึงสิ้นปี 2558 ใครอยากมีโชคลาภเรื่องเงินๆ ทอง ๆ  ฟังทางนี้เลยจ้า เพราะเราได้รวบรวมคาถาเสริมดวงด้านการเงิน ประจำแต่ละวันเกิดมาฝากกัน  เพียงแค่ตั้งสติ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สวดคาถาต่อไปนี้ ก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ทำให้ติดต่อกัน รับรองจะมีโชคลาภได้อย่างแน่นอนคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ สวดในวันอาทิตย์ 6 จบ


ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ สวดในวันจันทร์ 15 จบ


ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร สวดในวันอังคาร 8 จบ


ฉิมพลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพุธ สวดในวันพุธ 17 จบ


ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส สวดในวันพฤหัสบดี 19 จบ


ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ สวดในวันศุกร์ 21 จบ


ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาเภ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

คาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ สวดในวันเสาร์ 10 จบ


ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ

"กรรมใด ๆไม่ว่าจะเป็น
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด
ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม
นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้
จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ....
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น
กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์...
แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน...
วงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจาก
ความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้
ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร
และอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ..... จงพลันสำเร็จ.....
จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

**แบ่งปันบุญกุศลนี้ ให้คนที่คุณรัก ชีวิตคุณ จะดีขึ้น ทันที

ข้อมูลจาก teenee

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive