Breaking Share-Si
Loading...

"ความรู้ ดอกไม้บูชาพระ แต่ละชนิดเสริมสิริมงคลอย่างไร

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


"ความรู้ ดอกไม้บูชาพระ แต่ละชนิดเสริมสิริมงคลอย่างไร


1. ดอกบัว... พบแต่ความ สำเร็จ

2. ดอกดาวเรือง... พบแต่ความรุ่งเรือง มีเงิน มีทอง

3. ดอกพุด... ส่งผลให้ เจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ ควรเป็นสีขาว

4. ดอกมะลิ... สุขสดชื่นทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป

5. ดอกรัก... พบแต่ความรักที่เปี่ยมด้วยความสุข

6. ดอกกุหลาบ... พบแต่ความมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

7. ดอกแก้ว... มีความดี ความสูงค่ามีจิตใจ แจ่มใส

8. ดอกกล้วยไม้... พบแต่ความสำเร็จ

9. ดอกจำปี... ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า

10. ดอกจำปา... นำโชคสู่ครอบครัว

11. บานไม้รู้โรย... เสริมความรักให้มั่นคง

12. ดอกเข็ม... ทำให้ สมองปลอดโปร่ง

13. เบญจมาส... ความยั่งยืน

14. ดอกลิลลี่... พบแต่ ความน่ายินดีในทุกเรื่อง

15. ดอกพุดตาน... ความพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์

ข้อมูลจาก พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!



Blog Archive