Breaking Share-Si
Loading...

แชร์เลย! ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดยาวปี 2559 ช่วงวันเข้าพรรษา 5 วันติด

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


แชร์เลย! ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดยาวปี 2559 ช่วงวันเข้าพรรษา 5 วันติด

มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันหยุดปี 2559 วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา หยุด 16-20 กรกฎาคม 2559


วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

เดิมคือ หยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 กรกฎาคม, วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 20 กรกฎาคม

ทาง ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ คือ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม จึงเป็นหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive