Breaking Share-Si
Loading...

มหัศจรรย์! ภาพโขลงช้างแสดงความเคารพพระนั่งกรรมฐานกลางป่า

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


มหัศจรรย์! ภาพโขลงช้างแสดงความเคารพพระนั่งกรรมฐานกลางป่า


เป็นภาพที่แชร์ว่อนเน็ตในตอนนี้ โดยเป็นภาพที่โพสต์โดยคุณ นวพร สุปิงคลัด ในเฟซบุ๊ค ระบุว่า แม้กายจะเดรัจฉาน แต่ใจนั้นยังมีธรรมและคุณงามความดี บูชาในผู้ที่ควรบูชา..มงคลชีวิต..


ภาพนี้น่าจะเป็นช้างในการแสดง..แต่ความอ่อนโยนภายในใจที่มีอยู่ของช้าง แม้จะเป็นช้างฝึก ไม่ต้องใช้ขอสับคอในการสั่งทำงาน มีความสามารถแสดงร่วมกับคนในทางบุญได้ ก็น่าอนุโมทนาค่ะสัตว์ที่ยังมีความเป็นเดรัจฉานบริบูรณ์ จะไม่สามารถรับรู้หรือทำตามในสิ่งที่อ่อนโยนได้ แสดงว่าช้างเชือกนี้จิตเขาพัฒนาขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉานระดับหนึ่งแล้ว คนบางคนยังฝึกให้อ่อนโยน ให้เคารพอ่อนน้อม ไม่ได้เลยก็ยังมีค่ะ


นอกจากนี้คุณ Hinghoi Noi ยังโพสต์ด้วยว่า
กราบนมัสการพระคุณเจ้า สวัสดียามดึกทุกท่านค่ะ
ส่งท่านเข้านอน และรับเช้าวันใหม่ด้วยการพิจารณา "นาบุญ"
ที่เราควรจะหว่านเมล็ดลงไปปลูกว่า นาบุญ หรือ ปุญญเขต แบบใดที่ไม่ควรหว่านเมล็ดลงไป และที่ควรหว่านลงไป...มาพิจารณากันนะคะ

การจะปลูกพืชพันธุ์ใดนอกจากเมล็ดพันธ์ต้องดีแล้ว เขต หรือพื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ที่ดี เหมาะสม
เพราะเมื่อหว่านเมล็ดลงไปในพื้นที่นั้นแล้ว หลังฝนตกเมล็ดพันธ์เหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามเต็มที่ฉันใด
การทำบุญ สร้างกุศล จำเป็นต้องเลือก"ปฏิคาหก"หรือผู้รับทานนั้น
เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไป ได้รับผลของทานนั้นอย่างเต็มที่ค่ะ

พืชอันหว่านลงในนาที่สมบูรณ์ เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล
ธัญชาติย่อมงอกงาม ไม่มีศัตรูพืช ย่อมแตกงอกงาม
ถึงความไพบูลย์ให้ผลเต็มที่ ฉันใด
โภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ ก็ฉันนั้น
ย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์ เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้ว
เพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลสัมปทา
จงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อม พึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์
ปุญญสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้
ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้ว
กระทำกรรมให้บริบูรณ์ ย่อมได้ผลบริบูรณ์
รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้ว พึงถึงทิฐิสัมปทา อาศัยมรรคสัมปทา
มีใจบริบูรณ์ ย่อมบรรลุอรหัต เพราะกำจัดมลทินทั้งปวงได้แล้ว
บรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสรรพสัมปทา ฯข้อมูลจาก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1473076651

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive