Breaking Share-Si
Loading...

กล้วยแคระ ไม้ประดับมหัศจรรย์ ปลูกช่วยดูดสารพิษ และช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


กล้วยแคระ ไม้ประดับมหัศจรรย์ ปลูกช่วยดูดสารพิษ และช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์


นิตยสาร organic garden ของอเมริกาฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๔๕ ได้มีบทความแนะนำ ให้ปลูกต้นไม้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน ทั้งนี้เพราะว่าต้นไม้จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างออกซิเจน


ซึ่งเป็นกลไกที่ดีที่สุดของโลกในการขจัดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนได้ การปลูกต้นไม้และไม้พุ่มที่เหมาะสม จะลดพลังงานเกี่ยวกับการใช้ความร้อนและความเย็น ได้ถึงร้อยละ ๒๕ (ตามข้อมูล กรม พลังงานแห่งชาติของอเมริกา)

ซึ่งการใช้พลังงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนและเย็นนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงต่างๆ บ้านทางภาคเหนือของอเมริกาควรปลูกต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบ ทางทิศใต้และทิศตะวันตกของตัวบ้านในฤดูร้อนใบไม้จะช่วยกันแสงแดด ทำให้บ้านเย็นลง ในฤดูหนาว

ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วงแสงแดดก็จะส่องผ่านต้นไม้ที่ผลัดใบเข้าหาตัวบ้าน ทำให้บ้านอบอุ่น ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบที่ปลูกทางทิศเหนือจะช่วยกันลมหนาว ในทิศใต้และตะวันตก ต้นไม้ใบเขียวจะช่วยทำให้บ้านเย็นลงตลอดทั้งปี

สำหรับบ้านเรานั้น อากาศร้อนโดยเฉพาะตอนบ่าย จึงควรปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่มทางด้านทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อกันแสงแดดส่องตัวบ้าน ดังนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการปลูกต้นไม้ นอกจากจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์แล้วยังช่วยประหยัดเงินสำหรับค่าไฟฟ้าได้ดียิ่ง หรือถึงแม้จะใช้เครื่องปรับอากาศก็จะลดค่าไฟฟ้าได้มากเช่นเดียวกัน เนื่องจากอุณหภูมิในบ้านเย็นลง


กล้วย (Musa)


กล้วย เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันดี และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยอย่างขาดไม่ได้ กล้วยเป็นพืชที่เป็นทั้งอาหาร ยา และแปรรูปทำเชือก ใบตองห่ออาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ในแง่เป็นไม้ประดับนั้น มีกล้วยหลายชนิดที่เป็นไม้ประดับและให้ความสวยงาม เช่น กล้วยบัว กล้วยผา

ในต่างประเทศนิยม ปลูกกล้วยแคระ (Musa caven dishii) เป็นไม้ประดับในอาคาร เนื่องจากมีขนาดเล็ก สูงเพียง ๒-๕ ฟุต สามารถปลูกในกระถางได้ดี เนื่องจากกล้วยมีใบใหญ่ คายน้ำได้ดี จึงเป็นที่นิยมในประเทศหนาว เพราะอากาศแห้ง รวมทั้ง กล้วยให้บรรยากาศของความเป็นต้นไม้เขตร้อนซึ่งบ้านของเขาไม่มี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วย โดยเฉพาะกล้วยแคระพบว่า สามารถขจัดไอระเหยสารเคมีประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ได้ ๗ ไมโครกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่ากล้วยชนิดอื่นๆ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยบัว ก็คงมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากกล้วยแคระ หรืออาจจะดีกว่าก็ได้ เนื่องจากบ้านเราไม่มีการศึกษาวิจัย จึงไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน

การปลูกกล้วยไว้เพื่อให้ร่มเงาแก่อาคารบ้านนั้น เหมาะสำหรับบ้านเราเนื่องจากอากาศร้อน แดดตอนบ่ายแรง ดังนั้น กล้วยยังให้ความร่มเย็นแก่บ้าน และสนามอีกด้วย
คุณสมบัติในการขจัดไอระเหยสารเคมี มีคะแนน ๕ จาก ๑๐ คะแนน

ที่มา...https://www.doctor.or.th/article/detail/2341

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive