Breaking Share-Si
Loading...

สวดทำนองหลวง ในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


สวดทำนองหลวงในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


หลายคนอาจจะสงสัยว่าบทสวดที่เราได้ยินในงานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นั้นเรียกว่าอะไรเพราะเป็นทำนองการสวดที่เราไม่คุ้นเคยกันวันนี้มาหาคำตอบกัน

ซึ่งการสดแบบนี้เรียกว่าสวดทำนองหลวง โดยพระพิธีธรรมจากวัดต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม
เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือน
ในปัจจุบัน วัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม ปัจจุบันมีอยู่ 10 วัด ได้แก่

วัดราชสิทธาราม
วัดอนงคาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดมหาธาตุ
วัดสระเกศ
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดอรุณราชวราราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม


สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง(บทนะโม) พระพิธีธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม

สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง (บทโยคา) พระพิธีธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive