Breaking Share-Si
Loading...

อ่านแล้วปวดใจ เมื่อพระองค์ทรงตรัส "ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง"

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


อ่านแล้วปวดใจ เมื่อพระองค์ทรงตรัส "ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง"

อ.ปราโมท นาครทรรพ ให้สัมภาษณ์
ในหลวงทรงทราบ มีคนไม่อยากให้มีสถาบันกษัตริย์
พระองค์ทรงตรัสผ่านกับคนทํางานกับท่านเสมอว่า” ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง “


 ” ตอนนี้ บ้านเมืองเราวุ่นวาย กำลังมีปัญหา ขอให้พวกท่าน ไปดูแลหัวเมืองอย่างสงบ ดูแลรักษาประชาชน อย่าทำร้ายประชาชนประเทศไทยไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ ทุกคนมีการศึกษา มีความคิด ที่จะเลือก ตัดสินใจ ทำอะไร จริงแล้วปัญหาเกิดขึ้น กับกษัตริย์ หลายรัชสมัย แต่คงมีรัชกาลของเราที่ดูจะร้ายแรงที่สุด เพราะประชาชน แตกแยกกัน คงจะหมดกษัตริย์ในรัชสมัยของเรา”

พระราชดำรัสของในหลวง ให้โอวาทเหล่าข้าราชการทหารที่ได้รับการแต่งตั้งไปประจำที่ต่างๆเข้าเฝ้ารับพระบรมราโชวาทในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย  ได้รับ FW.mail จากเพื่อนส่งมาให้
ภริยาของทหารหลายคนที่เข้าเฝ้าด้วยร้องไห้ ……
ขอบคุณข้อมูลและอ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/353499

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive