Breaking Share-Si
Loading...

รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเป็นของขวัญปีใหม่ มอบผู้มีรายได้น้อย

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ! รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเป็นของขวัญปีใหม่

รัฐบาลบิ๊กตู่ เตรียมโอนเงิน "หกพันล้าน" มอบผู้มีรายได้น้อยเป็นของขวัญปีใหม่ ใครได้บ้าง!!???มาเช็คดูกัน!


ข่าวดี! ผู้มีรายได้น้อยเฮลั่น ล่าสุด “รัฐบาลลุงตู่ ทุ่มสุดตัว “หกพันล้าน” โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี อาชีพทำการเกษตร 2.85 ล้านรายรับพิจารณาก่อน เตรียมเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในปีใหม่ ผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือเข้าบัญชีโดยตรง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียนคนจน ตรวจข้อมูลที่เว็บไซต์กรมสรรพากรว่า มีชื่อในระบบหรือไม่ โดยล่าสุดมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 8.32 ล้านราย โดย 53% หรือกว่า 4.41 ล้านราย เป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอาชีพทำการเกษตรราว 2.85 ล้านราย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ก่อน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนโดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี จำนวน 1.51 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 3,000 บาท/คน และเกษตรกรที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ที่มีจำนวน 1.34 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 1,500 บาท/คน คิดเป็นวงเงินรวม 6,540 ล้านบาท คาดว่าจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจะเป็นการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือเข้าบัญชีโดยตรง

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหามาตรการหรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีแสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีเงินในส่วนดังกล่าวมาเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ได้มีเงินไว้เลี้ยงชีพยามชรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก ddproperty

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive