Breaking Share-Si
Loading...

ลองใช้มือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดตา แล้วจะรู้ว่ายากเพียงใดที่จะทำงาน พระเนตรขวาของในหลวง ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้..

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


พระเนตรขวาของในหลวง ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้..


ข่าวพาดหัวหนังสือ พิมพ์ใหญ่ๆ ซึ่งตีพิมพ์จำหน่ายใน
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ มีเนื้อข่าว
ด่วนจากวิทยุ B.B.C. เมื่อ เวลา ๑๓.๐๐ น. แจ้งว่า
" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประสบ อุบัติ
เหตุด้วยรถยนต์ ณที่แห่งหนึ่งใกล้ๆ เมืองโลซานน์ เมื่อ
ค่ำวัน ที่ ๓ เดือนนี้ พระอาการค่อนข้างสาหัส "
และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม มีรายงานข่าวจากการ
ออกประกาศล่า ที่สุดของสถานีวิทยุบี.บี.ซี. เวลา ๑๔.๔๗ น.
แจ้งว่า

" พระอาการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พ้นอันตรายแล้ว
อย่างไรก็ดีราชเลขานุการแถลงว่าพระเนตรข้าง
ขวาถูกเศษกระจกเข้าและยังไม่ทราบว่าอีกหลายวันสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงใช้พระเนตรข้างขวาได้หรือ ไม่ "
หนังสือพิมพ์สยามนิกรฉบับวัน ที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๙๑
ลงพาดข่าวขนาดใหญ่ว่า
" อาจ เสียพระนตร ใกล้พระเนตรขวาสาหัสที่สุด "
หลังจากนั้นพระองค์ท่านทรง มีพระอาการแทรกซ้อนเรื่อง
พระเนตรขวา ซึ่งแพทย์ถวายการรักษาอีกหลายครั้งก็ ไม่
ดีขึ้นจึงได้ถวายการแนะนำให้พระองค์ทรงพระเนตร
ปลอมในที่ สุด
"... อาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ไม่อยากให้คนไทยเป็น
ห่วงและวิตกใน พระองค์มากและบ้านเมืองขณะนั้นก็ไม่สู้
จะเรียบร้อยนักทั้งปัญหาการเมืองใน ประเทศเองก็มาก
เหมือนกันทรงเก็บความทุกข์ส่วนพระองค์ไว้ จากนั้นก็
ทรง ใช้พระเนตรเพียงข้างเดียวทรงศึกษาค้นคว้า อ่าน
หนังสือต่างๆมากมาย เพื่อทรง งานของบ้านเมือง บำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรของพระองค์มาตลอดระยะ เวลา
60 ปี "

จากหนังสือ " บันทึกของพ่อ "
ลองใช้มือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดตา แล้วจะรู้ว่ายากเพียงใดที่จะทำงาน

นั่นคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของในหลวง
เพื่อราษฎรที่รักยิ่งของพระองค์


ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวา เป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ รถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ทำให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ตอนนั้นมีอายุเพียง 20 พรรษา

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive