Breaking Share-Si
Loading...

เปิดประชุม สนช. ประวัติศาสตร์ จาก รัชกาลที่9 สู่ รัชกาลที่10 ทรงพระเจริญ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ประวัติศาสตร์ จาก รัชกาลที่9 สู่ รัชกาลที่10

‪11.20น. นาย พรเพชร ประธานสนช. เปิดประชุม สนช. เผย ครม.มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งมติครม. อันเนื่องมาจาก เรื่องที่ ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงแต่งตั้ง สถาปนาองค์รัชทายาท ไว้แล้ว จึงเสนอให้ควรมีการเชิญอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ องค์รัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป‬
...ก่อนลุกขึ้นยืน ถวาย พระพร"ทรงพระเจริญ"

และปิดประชุมทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก khaosod


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 พ.ย. ที่รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เรียกประชุมสมาชิกสนช. เป็นพิเศษ โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ได้แจ้งระเบียบวาระในที่ประชุม ว่า การดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทยาทไว้แล้ว ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แจ้งว่า บัดนี้ ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467

คณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งในที่ประชุมรัฐสภา จากนั้นให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ตามที่ ที่ประชุมสนช. ทำหน้าที่รัฐสภา ได้รับแจ้งมติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมฯ ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive