Breaking Share-Si
Loading...

ชื่นชม ทหารอากหญิง ใจเด็ด โดดลงช่วยฟื้นชีพผู้ประสบอุบัติเหตุ แม้ตนเองจะท้องอยู่

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ทัพฟ้า ชื่นชม ทหารอากาศหญิง ใจเด็ด โดดลงช่วยฟื้นชีพ ผู้ประสบสบอุบัติเหตุ แม้ตนเองจะ ท้องอยู่ /ผบ.รร.นายเรืออากาศ มอบประกาศเกียรติคุณให้

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบใบประกาศเกียรติคุณ


ให้แก่ "นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา อุปัชฌาย์ "หัวหน้าแผนกแพทย์ กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ได้เสียสละและทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างในการทำความดีต่อสังคม

นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา อุปัชฌาย์ หัวหน้าแผนกแพทย์ กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ บริเวณถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โดย นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา ฯ ได้ผ่านมาประสบเหตุ และช่วยปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถ แม้ว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ จนเป็นที่ชื่นชมของประชาชนที่พบเห็น เมื่อวันที่ 20ตุลาคม ที่ผ่านมา


ข้อมูลจาก

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive