Breaking Share-Si
Loading...

แม่ลูกอ่อนรับเงินเพิ่ม ! เปิดลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 60…ขยายทั้งวงเงิน ขยายทั้งเวลา

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


แม่ลูกอ่อนรับเงินเพิ่ม ! เปิดลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 60…ขยายทั้งวงเงิน ขยายทั้งเวลา

เด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมากมายที่พ่อแม่จะต้องหามาเพื่อเลี้ยงดูให้เด็กน้อยเติบโตขึ้นได้อย่างสมวัย ซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้และต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดมาด้วยความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ซึ่งถ้าคุณแม่คนไหนต้องการจะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อน โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้ดังนี้ค่ะ

ครม. ได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยการขยายวงเงินจากเดิม 400 บาทต่อเดือน ให้เป็น 600 บาทต่อเดือน และขยายช่วงอายุที่เคยให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 3 ปี  ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศยืดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติมกันแล้ว ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบเลยค่ะ

ทั้งนี้ คุณแม่ต้องทราบเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้วย โดยจะเปิดรับลงทะเบียนแก่เด็กที่เกิดในงบประมาณของปี 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณของปีที่ 2560 ดังนี้


เกณฑ์สำคัญที่ต้องทราบ


1. เด็กต้องเกิดช่วงไหนถึงจะเข้าร่วมได้


- เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

- เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560

2. ลงทะเบียนที่ไหน


คุณแม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อรับ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

- ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

- ในพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน


- แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)

- แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

- สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่

- สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

- สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

4. รับเงินได้ที่ไหน


เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณแม่ก็สามารถรับเงินได้ที่

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

ใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่เบอร์โทร. 0-2651-6532 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณแม่คนไหนที่มีคุณลูกอยู่ตามเกณฑ์ตามที่เขากำหนด ก็อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียสิทธิที่พึงมีนะคะ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ http://www.thaijobsgov.com/jobs/90030

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive