Breaking Share-Si
Loading...

แชร์ต่อเลย ! โรงพยาบาลใดเรียกเก็บเงิน ‘ผู้ป่วยฉุกเฉิน’ มีโทษตามกฎหมาย...จ่ายจริง ปรับจริง

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


แชร์ต่อเลย ! โรงพยาบาลใดเรียกเก็บเงิน ‘ผู้ป่วยฉุกเฉิน’ มีโทษตามกฎหมาย...จ่ายจริง ปรับจริง !

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ยิ่งเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินยิ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที หากการรักษาถูกขัดขวาง อัตราการตายก็จะสูงขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งมีเนื้อหาว่า...


กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องแสดงชื่อ


- รายการผู้ประกอบวิชาชีพ

- อัตราค่ารักษาพยาบาล

- ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นแล้ว

- ค่ายาเวชภัณฑ์

และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่แสดง


นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วย โดย สบส.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งบังคับใช้ หากโรงพยาบาลใดเก็บเงิน ‘ผู้ป่วยฉุกเฉิน’ จะมีโทษตามกฎหมายทันที

สำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน ได้มีการเพิ่มโทษหนักให้ขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ซึ่งก็คือ


1. การลักลอบเปิดสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกจากเดิมไม่เกิน 3 ปี เพิ่มเป็น 5 ปี หรือปรับเพิ่มจากเดิมไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กรณีการเก็บค่ารักษาพยาบาล ยา และเวชภัณฑ์เกินกว่าที่แสดงไว้ที่ป้าย จากเดิมมีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 2 หมื่นบาท เปลี่ยนเป็นมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ กฎหมายยังครอบคลุมโทษถึงผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิด บุคคลนั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดนั้นด้วย

การปรับบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น ก็มีขึ้นเพื่อให้คนไม่กล้าที่จะทำผิด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง ซึ่งหวังว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเกิดผลดีกับคนไทยทั้งประเทศนะคะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก matichon.co.th และ thaijobsgov

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive