Breaking Share-Si
Loading...

พสกนิกรสุดซาบซึ้ง นาทีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ยกพระหัตถ์ขอโทษที่ทรงมาช้าเพราะประชวร (คลิป)

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


พสกนิกรสุดซาบซึ้ง นาทีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ยกพระหัตถ์ขอโทษที่ทรงมาช้าเพราะประชวร (คลิป)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เวลา 19.47 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในการนี้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี


โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสให้กำลังใจแก่ราษฎร ความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพเจ้า เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และข้าพเจ้าถือโอกาสเอาถุงยังชีพของข้าพเจ้าสมทบมาเพิ่มอีกด้วย วันนี้ จริงๆ ข้าพเจ้าควรมาถึงที่นี่ตอนบ่าย 2 โมง แต่ต้องขอโทษพี่น้องทุกคน ข้าพเจ้ามาถึงช้าเพราะว่า ไข้สูงมาก ลุกไม่ขึ้น ปวดไปหมดทั้งตัว ทั้งฉีดยาแล้ว ทั้งกินยาแล้ว กว่าจะค่อยยังชั่วสัก 6 โมงเย็น ก็เลยตัดสินใจว่า ตั้งใจจะมาแล้วก็ขอให้ได้มาพบพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีหน่อยหนึ่ง เพื่อมาให้กำลังใจทุกท่าน และเพื่อสัญญาว่าต่อไป ทางข้าพเจ้าเองและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็จะทำการช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น”

โดยขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตรัสขอโทษได้ยกพระหัตถ์ขึ้นไหว้ด้วย ซึ่งกลายเป็นภาพที่พสกนิกรสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักแม้จะมีพระประชวรก็ตามข้อมูลจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_188603

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive