Breaking Share-Si
Loading...

รู้ไว้เลย!! ขั้นตอนการเซ็นสำเนาถูกต้อง ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ สำคัญจริงๆ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


รู้ไว้เลย!! ขั้นตอนการเซ็นสำเนาถูกต้อง ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ สำคัญจริงๆ

การทำสัญญาหรือธุรกรรมหลายๆอย่าง ที่สำคัญ มักจำเป็นต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบขับขี่ ในการประกอบในการยื่นทำสัญญาหรือธุรกรรมต่างๆ


และในทุกๆครั้ง เราจะต้องมีการเซ็นชื่อ เซ็นสำเนาถูกต้อง ลงในเอกสารสำเนาทุกๆฉบับ เพื่อเป็นการยืนยันเอกสาร และเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารเราถูกนำไปใช้ซ้ำในเรื่องอื่น ที่เราไม่ต้องการ

แต่การเซ็นแต่ละครั้งเราจะป้องกันการถูกนำไปใช้ซ้ำในเรื่องที่เราไม่ต้องการได้อย่างไร ?? วันนี้เรามีขั้นตอนการเซ็นที่ถูกต้องมาให้ท่านผู้อ่านได้นำไปใช้กัน

1. ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น” “ใช้สำหรับสมัครเรียนเท่านั้น” เป็นต้น

2. นอกจากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน เดือน ปี โดยเขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วย ซึ่งจะช่วยกำหนดอายุการใช้สำเนาได้

3.ต้องเขียนข้อความทั้งหมด ทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งเป็นวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับมิจฉาชีพเอาไปสร้างหนี้ให้กับเรา

4.ในกรณีที่เซ็นเอกสารต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชน แล้วทำให้มิจฉาชีพเซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้นแทนได้

เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วยปากกาสีดำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้าบัตรประชาชน

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive