Breaking Share-Si
Loading...

ภาพแห่งความจงรักภักดี เรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ ในหลวง ร.10

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


เปิดภาพนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ ในหลวง ร.10

ภาพแห่งความจงรักภักดี นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามธรรมเนียมประเพณี


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้พบเห็นต่างรู้สึกตื้นตันและชื่นชมในความจงรักภักดี
              
ทั้งนี้สำหรับประเพณีการเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเริ่มเคลื่อนออกจากโรงเรียน นักเรียนต่างพากันวิ่งตามส่งเสด็จ บ้างก็เข้าเข็นรถยนต์พระที่นั่ง พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (ศร ศรเกตุ) อาจารย์ใหญ่ในเวลานั้น จึงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแทนนักเรียน แต่เนื่องจากมีพระราชดำริว่า การที่นักเรียนได้กระทำไปนั้น ก็ด้วยความจงรักภักดี จึงมีพระราชกระแสดำรัสสั่งให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนได้เข็นรถยนต์พระที่นั่งและวิ่งตามส่งเสด็จสืบมาจนถึงปัจจุบันภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก VC Newspaper association, วชิราวุธวิทยาลัย 
และ https://hilight.kapook.com/view/149057

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive