Breaking Share-Si
Loading...

ปรบมือรัวๆทั้งประเทศ!? ล่าสุด รัฐบาล ยัน "ไม่มีการยกเลิกบัตรทอง" แถมยังเพิ่มสิทธิอีกหลายรายการแบบนี้!

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ปรบมือรัวๆทั้งประเทศ!? ล่าสุด รัฐบาล ยัน "ไม่มีการยกเลิกบัตรทอง" แถมยังเพิ่มสิทธิอีกหลายรายการแบบนี้!? รู้แล้วเช็คด่วน!! (รายละเอียด)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่างบประมาณรายหัวหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ เพราะเป็นภาระด้านงบประมาณ และรัฐบาลพยายามจะล้มเลิกโครงการบัตรทองว่า ” เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง”


กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมมือกันอย่างดีในการดูแลประชาชนและได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 128,533 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,197.32 ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 87.75 บาทต่อหัว และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 – 3 ปีนี้ ”


“ประชาชนยังคงได้รับสิทธิตามเดิม และมีส่วนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น คือ ค่าบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินรัฐบาลอยากให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อได้รับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เพราะมีหลายครั้งที่ข้อมูลถูกบิดเบือนทำให้สังคมหลงเชื่อ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ยืนยันว่า จะร่วมกันบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพการให้บริการประชาชน “


โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นโครงการรัฐบาลที่ทำเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ โดยคนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรค โดยจ่ายเพียงสามสิบบาท โดยภาครัฐจะให้ประชาชนลงทะเบียนกับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรรงบประมาณลงในโรงพยาบาลตามจำนวนคน และแจกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริการ เรียกกันว่า บัตรทอง


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร 30บาท
ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น
 • ตรวจรักษาทุกโรค
 • ผ่าตัดทุกโรค ทำคลอดรวมไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู่ ทำหมัน ฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคทั่วไป
 • อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ยกเว้นอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ประเภทผู้ป่วยสามัญ
การรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม
 • การผ่าตัดเสริมสวย
 • การตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม
 •  แว่นตา
 •  อวัยวะเทียมที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
 •  การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 •  การผสมเทียม
 • การเปลี่ยนเพศ
 •  การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 • โรคติดต่อที่ไม่ได้จัดเป็นบริการพื้นฐาน
 • การทำไตเทียมแบบล้างโลหิต (ไตวายเรื้อรัง)
 • การทำแท้ง
 •  การรักษาเพื่อช่วยชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
 • ค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ เป็นต้น
ผู้มีสิทธิ 30 บาท
ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในจังหวัดสงขลา และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้ว
ผู้ที่มีสิทธิอื่นสามารถใช้สิทธิ   30 บาทได้หรือไม่
 • ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องขอใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคให้ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ เช่น
 • ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำของรัฐ
 • ลูกจ้างในโครงการประกันสังคม
 • ผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิตามโครงการรักษาพยาบาล ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร.)
 • มีสิทธิตามระเบียบสวัสดิการประชาชนด้านรักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น พระ ผู้นำศาสนา ทหารผ่านศึก และผู้นำขุมชน เป็นต้น ยังสามารถได้รับสิทธิฟรีเช่นเดิม
ข้อมูลจาก http://www.zocialx.com/18408/

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive