Breaking Share-Si
Loading...

เตรียมตัว!!! 3ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนคนจนรอบที่2 อ่านแล้วรอบนี้ไม่พลาดแน่นอน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


เตรียมตัว!!! 3ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนคนจนรอบที่2 อ่านแล้วรอบนี้ไม่พลาดแน่นอน

วันที่ 8 มี.ค. นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 โดยมีแนวทางดังนี้1.ขอหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทถกสาขา, ธนาคารออมสิน ทุกสาขา, ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คลังจังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเขต ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th , อีเปย์เมนท์ www.epayment.go.th

2.ศึกษาทำความเข้าใจแบบฟอร์ม

ผู้ลงทะเบียนต้องศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก และทำการสำรวจรายได้ ฟนี้สิน ของตร กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง


3.ลงทะเบียน

ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ยื่นแอบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_245049

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive