Breaking Share-Si
Loading...

เหตุไฉน "หลวงปู่มั่น" ถึงนิมิตรเห็นตัวเองเกิดเป็นสุนัขถึง 500 ชาติ พอท่านเผยถึงกับ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


เหตุไฉน "หลวงปู่มั่น" ถึงนิมิตรเห็นตัวเองเกิดเป็นสุนัขถึง 500 ชาติ พอท่านเผยถึงกับ

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คนเราทุกคนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมหรอกค่ะ

หลวงปู่ได้พิจารณาถึงภพชาติในอดีต ปรากฏว่า ท่านเคยมีตำแหน่งเสนาบดีเมืองกุรุรัฐ (กรุงเดลฮีในปัจจุบัน) พระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมโปรดชาวกุรุรัฐ พระองค์ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรหลวงปู่ซึ่งเป็นเสนาบดีในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปัฏฐาน แล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่า "ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิด"


ได้ความว่าหลวงปู่ได้ปรารภโพธิญาณมาตั้งแต่บัดนั้นและแต่นั้นเป็นต้นมา องค์ท่านก็ดำรงอยู่ในโพธิสัตว์ธรรมบำเพ็ญพระโพธิญาณมาหลายร้อยชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องชะงักในการพิจารณาอริยสัจเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นได้ต้องสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกัปชั่วกัลป์ถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้น

หลวงปู่มั่นพิจารณาลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าขององค์ท่าน

เมื่อได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณทำให้หลวงปู่ระลึกถึงชาติภพต่างๆมาพอสมควร เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้ จะต้องละเสียจาก "พระโพธิญาณ" ก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากโพธิญาณนั้นท่านพิจารณาก่อนว่าแล้วเมื่อไรจะได้ถึงคิวเป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนา

ท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนรำลึกในอดีตชาติว่าท่าน เพิ่งจะเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าศากยโคดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียรเพียงแค่กึ่งพุทธกาล อีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎ

ท่านสลดสังเวชแม้ท่านจะบำเพ็ญบารมีเพียงใดยังเคยเกิดเป็นสุนัขถึง๕๐๐ชาติ ทำให้หลวงปู่มั่นมองดูสรรพสัตว์ในสังสารวัฎที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตลงไป


ครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจาก "โพธิญาณ" ก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดูท่ามกลางสรรพสัตว์ทั่วไตรภพยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิตยโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ที่จักได้รับการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต) และยังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัฎ เพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มั่นจึง "อธิษฐานจิต" ละจาก "พระโพธิญาณ"

แต่กระนั้นก็เกิดนิมิตอันน่าหวาดเสียวขึ้นมาอีกว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้าย แต่ไม่สามารถทำร้ายท่านได้จนยักษ์ได้ยอมแพ้ จึงอันตรธานหายไป ในกาลเวลาต่อมาจิตท่านจึงรวมเห็นว่า โลกใบนี้ราบเรียบเตียนแล้ว เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกัน จิตใจของท่านก็ดำเนินเข้าสู่กระแสอริยะมรรคมาแต่ครั้งนั้น

องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จึงนับเป็นพระอริยเจ้าอีกท่านหนึ่งที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิมแล้วมาลาพุทธภูมิในภายหลัง ซึ่งการบรรลุอรหันต์ขององค์ท่านนนั้นก็บรรลุพร้อมคุณธรรมวิเศษ คือ ปฏิสัมภิทานุสรณ์ หย่อนกว่าปฏิสัมภิทาญาณอยู่หน่อยแต่เลิศยอดยิ่งกว่าอภิญญาอย่างยิ่ง จึงสมควรบันทึกประวัติท่านไว้ว่าเป็นหนึ่งในพระสาวกผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิม

ข้อมูลและภาพจาก kratips

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive