Breaking Share-Si
Loading...

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด!! เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ปรนนิบัติดูแลโยมแม่ที่ป่วยหนัก

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด!! เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ปรนนิบัติดูแลโยมแม่ที่ป่วยหนัก "ถึงแม้ถูกครหาหนัก" ไม่สนใครจะพูดยังไง!? บุพการีสำคัญสุด!

พระอรหันต์ของลูก!! เจ้าคณะจังหวัดดัง เฝ้าคอยดูแลโยมแม่ที่ป่วยหนัก ถึงแม้ถูกครหาหนัก แต่ก็ไม่สนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่ลูกพึงทำให้แก่บุพการี อย่างแท้จริง


เป็นเรื่องราวดีๆ น่าชื่นชม ที่ชาวโซเชียลแห่แชร์รูปของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กำลัง ดูแลปรนนิบัติโยมแม่ที่ป่วยหนัก ทราบชื่อคือ
หลวงพ่อเจ้าพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณดูแลแม่ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยดูแลคุณแม่อุทัย มูลสุข (โยมมารดาของท่าน) อายุ 80 ปี ซึ่งป่วยหนัก เป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีงามที่ลูกพึงทำให้แก่บุพการี อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดีการที่พระแตะตัวโยมแม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงจะอาบัติหรือไม่นั้น ตอบเลยว่าไม่อาบัติ เพราะท่านทำด้วยใจบริสุทธิ์ต่อบุพการี มิได้ทำจากการก่อเกิดกิเลส อันก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดตัวอย่างเช่น พระราหุล ก็เคยนำผลมะม่วงสุกคันน้ำถวาย พระนางยโสธรามหาเถรี พระ มารดา ในช่วงพระนางอาพาธหนักก่อนที่พระนางจะดับขันธ์มาแล้วเหมือนกัน ซึ่งการบำรุงพ่อแม่และญาติ จักเป็น ญาตัตถจริยา เป็นการสงเคราะห์ญาติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อญาติ อีกทั้ง พระ พุทธเจ้าเองก็ทรงเสด็จดูแล พระเจ้าสุทโธนะในช่วงท้ายของพระชนมายุ และทรงดูแลจน พระเจ้าสุทโธนะเสด็จดับขันธ์ (ทรงบรรลุอรหันตผลก่อนดับขันธ์ในเพศฆราวาส) และเป็นพระธุระจัดการพระบรมศพพระพุทธบิดาด้วยพระองค์เอง

พระสงฆ์จะอาบัติก็ต่อเมื่อไปแตะต้องตัวสตรีด้วยความมีกิเลส ความไม่ชอบ หรือบางครั้ง พระ อาจไปแตะ หรือสัมผัสสตรี โดยไม่ได้ตั้งใจก็ต้องมาปลงอาบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบาปติดตัว

ที่มา : siamdrama.com

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive