Breaking Share-Si
Loading...

แชร์ไปได้บุญ! บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ทำแล้วชีวิตดี ไร้ภัยเบียดเบียน ปราศจากเวร

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


แชร์ไปได้บุญ! บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ทำแล้วชีวิตดี ไร้ภัยเบียดเบียน ปราศจากเวร

ก่อนจะแผ่เมตตาให้ใคร ต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน


การที่มีโอกาศสวดมนต์เราจะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ เรามักลืมแผ่เมตตาให้ตัวเอง เพราะทุกอย่างจะให้คนอื่นตลอด แต่ว่าความจริงแล้วมันต้อง เริ่มต้นด้วยตัวเราก่อนนะ เวลาเราจะแผ่เมตตา มันจะมีเป็นบทภาษาบาลี ที่ว่า...

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนให้มีความสุข ตลอดกาลนาน เทอญ คือพอเราเริ่มให้ที่เราปุ๊บ แล้วเราจะไปให้คนอื่น เราก็ให้ได้ แต่ส่วนมากเราจะให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ

เราจะเห็นเลยว่า เปลี่ยนจากคนนี้ เลิกจากคนนี้ ไปเจอกับคนนั้น เลิกกับคนนั้น ไปเจอกับคนโน้น เพราะคำว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาตินั้นแหล่ะค่ะ...

บทความจาก...... Master Antiga

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive