Breaking Share-Si
Loading...

หาที่สุด มิได้ ! สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือน26 ล้านบาท ของพระองค์ ตลอดเวลา35ปี ให้ รร.นายร้อย จปร.

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


หาที่สุด มิได้ !

"สมเด็จพระเทพฯ"ทรงมอบเงินเดือน26 ล้านบาท ของพระองค์ ตลอดเวลา35ปี ที่เป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ พร้อมดอกเบี้ย ให้ รร.นายร้อย จปร. /ปี60นี้ทรงมอบให้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ย ศิษย์ จปร.สุดปลาบปลื้ม

ผู้พันเบิร์ด พันเอกวันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบ จาก พลโทสิทธิพล ชืนสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม

หลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นสถานที่อะไร สถานที่นี้เป็น "พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี "

เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง

ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว
พลโท สิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่า ปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่ ข้าราชบริพารตอบว่านักเรียนนายร้อย โคตรโชคดีเลยเพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย นอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น

แต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ผมฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน
นั่นก็คือในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน19,201,788.48บาท
เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่าในปี2558 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท

ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาทและจะครบกำหนดเบิกได้ในปี60

และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ "มูลนิธิ รร.จปร." รวมทั้งหมด 26,894,502.19บาท

ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้
แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

โดยทรง มอบ เชค ให้ กองทุนมูลนิธิ รร.นายร้อย จปร. มาแล้ว7,431,194.22 บาท เมื่อ 29 กย.2558

จากนั้น 12 กค.2560 ทรงมอบเชค เงินจำนวน 19,201,788.48บาท ลงวันที่26 มิย.2560 ให้
และดอกเบี้ย ตั้งแต่ 13 ตค.2558-13กค.2560 อีกจำนวน 271,519.49 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502.19บาทAdvertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive