Breaking Share-Si
Loading...

ข่าวดี! ครม.อนุมัติงบให้เงินดูแลเด็กแรกเกิดถึง3ขวบ เดือนละ 600 บาท

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ข่าวดี! ครม.อนุมัติงบให้เงินดูแลเด็กแรกเกิดถึง3ขวบ เดือนละ 600 บาท

 ครม.เห็นชอบอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 804.70 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เดือนละ 600 บาท


วันนี้ (5 ก.ย. 60) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 804.70 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เดือนละ 600 บาท ประมาณ 154,855 ราย

ทั้งนี้ การขอจัดสรรงบดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่าการจัดสรรงบเดิมไม่เพียงพอ ทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ แล้วคาดว่าตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.60 จะมีเด็กมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ ประมาณ 351,000 ราย ซึ่งในอนาคตจะดำเนินการระบุโครงการนี้เข้าสู่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย

ข้อมูลข่าวจาก : pptvhd36

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive