Breaking Share-Si
Loading...

ชีวิตดีขึ้นแน่นอน ! การขออโหสิกรรม "เจ้ากรรมนายเวร" ให้ถูกวิธี ตามแบบฉบับโบราณ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ชีวิตดีขึ้นแน่นอน ! การขออโหสิกรรม "เจ้ากรรมนายเวร" ให้ถูกวิธี ตามแบบฉบับโบราณ

ตามความเชื่อ ทุกคนนั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้ว โดยแต่ละคนจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกันออกไป โดยที่เขาอาจจะจองเวรเราอยู่ทุกภพชาติก็เป็นไปได้ ทำให้ชีวิตติดขัด วันนี้จึงมีวิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรที่ถูกต้องมาฝาก แต่บอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่การลดกรรม แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ให้เขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เรานั่นเอง


สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ธูป 36 ดอก

2. ดอกบัว 1 กำ

เมื่อเตรียมทุกอย่างหมดแล้วให้ทำตามดังนี้

ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และทำก่อนเวลา12.00 น. เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง 6 เดือนไปค่อยทำใหม่

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น เพื่อให้ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกต หลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว (หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาเองก็ได้) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาล หรือพระบูชาในบ้านได้ต่อจากนั้นให้กล่าว (นะ โม 3 จบ) และตามด้วย...

"สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต"

เมื่อจบแล้วจึงกล่าว คำขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร ดังต่อไปนี้...

"ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยได้ล่วงเกินแล้ว ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี เทพเทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี สัตว์ดิรัจฉานก็ดี สัตว์นรกก็ดี เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี พระภูมิเจ้าที่ ภูตผีปีศาจ ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร 31 ภูมิ เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพิ่มพูนทานบารมีแก่ตน อย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย

และกรรมใด ๆ ที่ใคร ๆ ได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้า ทั้งทางกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหน ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดวงศาคณาญาติ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอจงสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการ เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ"

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive