Breaking Share-Si
Loading...

เอ็งด่า..ข้านิ่ง เอ็งเห่า..ข้าเงียบ เอ็งเป็นทุกข์..ข้าสุขสบาย คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


เอ็งด่า ข้านิ่ง เอ็งเห่า ข้าเงียบ เอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย

#เอ็งด่า แต่ข้านิ่ง

เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ

เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด

#เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ

เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์

#เอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โกรธ


เอ็งคิดเอาว่าใครทุกข์

#เอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ

เอ็งคิดเอาว่าใครชั่ว ว่าใครดี

#เอ็งเกลียดข้า แต่ข้าไม่เกลียดตอบเอ็งคิดเอาว่าจิตใจใครประเสริฐยิ่งกว่า

แล้วลองเอามา บวก ลบ คูณ หาร

ดูสิว่าใครถูกว่า…ใครผิด

ลองดูสิว่าใครชั่ว ว่าใครดี

ลองดูสิว่า..

ใคร คือ คนประเสริฐ

ใคร คือ สัตว์เดรัจฉาน

ลองดูสิว่า..

ใคร คือ คนที่เดินอยู่ข้างหลัง

ใคร คือ คนที่เดินอยู่ข้างหน้า
ลูกหลานเอ่ย…

ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย

ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

เอ็งจงเอาคำสอนที่ข้าบอกไปปฏิบัติ

ถ้าเอ็งทำได้ถือว่าผ่าน

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive