Breaking Share-Si
Loading...

“รวยมาก” กับมี “บุญมาก” มันต่างกัน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


“รวยมาก” กับมี “บุญมาก” มันต่างกัน

คำว่า ‘บุญถึง’ หรือ ‘บุญมาก’ ในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่า ‘รวยมาก’แต่หมายถึงโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แบบที่มีความสุขมากกับทั้งมีโอกาสสร้างความเจริญให้ตนเองและผู้อื่นมาก

ทางพุทธเรา ถ้า ‘มีบุญจริง’ ต้องถึงพร้อมซึ่งทานบารมีศีลบารมีและสติบารมี ผลของทาน เหมือนสายฝน ผลของศีล เหมือนแผ่นดินรับน้ำฝนผลของสติ เหมือนแสงส่องให้ดื่มฝนถูก


ถ้าเคยให้ทานด้วยเจตนาเกื้อกูลคนไม่ใช่ด้วยเจตนาลงทุนหวังผลไม่ใช่หลงผิดไปบำรุงเจ้าลัทธิมิจฉาทิฏฐิผลของทานนั้น จะส่งให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ เมื่อร่ำรวยก็ไม่ร่ำรวยบนวิถีคนบาป

ถ้าเคยให้อภัยเป็นทานไว้มากด้วยเจตนาว่าจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกัน

ผลของทานนั้น จะส่งให้เกิดในตระกูลที่โทสะน้อย ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เปิดศึกสายเลือดแย่งมรดก เมื่อร่ำรวยก็ไม่ร่ำรวยบนเส้นทางทำลายล้างใคร

ถ้าเคยรักษาศีลไว้สะอาดหมดจด ผลของศีลนั้นจะส่งให้เกิดในตระกูลที่ทำตัวน่านับถือ มีความภาคภูมิใจในชาติกำเนิด เมื่อร่ำรวยก็ร่ำรวยแบบรักษาทรัพย์ไว้ได้ บุญเขารู้ว่าคนแบบคุณ รวยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดกับพ่อแม่คู่ใด แล้วจะประพฤติตัวไปในทางไหนฉะนั้น จังหวะที่ได้ฤกษ์เกิด บุญจะสำรวจแดนเกิดที่เหมาะสมให้เองว่า ณ ขณะนั้นโลกนี้มีพ่อแม่ ‘ฐานะดี’ หรือ ‘พอมีพอใช้’ คู่ใด ที่เหมาะให้คุณมาเกิด มาเติบโตอย่างเป็นสุขและมีโอกาสสั่งสมบุญต่อ

“ถ้ารวยแล้วเหมือนตกอยู่ในความฝัน ถ้ารวยแล้วสำคัญตัวผิด ถ้ารวยแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ ถ้ารวยแล้วต้องติดเหล้าติดยา ถ้ารวยแล้วต้องก่อกรรมทำเข็ญ ถ้ารวยแล้วสุรุ่ยสุร่ายหมดตัว”

กรรมเขาจะไม่อนุญาตให้คุณรวยก่อน แต่จะสอนให้รู้จักความพอมีพอกิน หรือกระทั่งความขัดสนบ้างเพื่อบ่มแรงดันให้ทะยานขึ้นที่สูงด้วยลำแข้งแห่งตนจะได้รวยอย่างเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่รวยแบบสับสน ต้องแบมือขอพ่อแม่ ไม่รู้ว่าครั้งไหนจะขอได้ ครั้งไหนจะขอไม่ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าบุญจะห้ามไม่ให้ร่ำรวยสุดๆเสมอไปถ้าการร่ำรวยสุดๆนั้น เป็นส่วนส่งเสริมให้ได้ดีตามบุญ อย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะ ถือกำเนิดในตระกูลมั่งมีเหลือล้น แล้วเป็นเหตุเป็นผลให้เบื่อหน่ายความมั่งมีเหลือล้นนั้น เพื่อต่อยอดบุญในทางเจริญสติให้ถึงขีดสุด

บุญก็ส่งให้เกิดตระกูลมั่งมีอย่างที่สุดได้ ถ้าเกิดมาไม่อัตคัดขัดสนเกินไป แสดงว่าคุณทำทานมาใช้ได้

ถ้าโตขึ้นไม่เป็นพวกล้มละลาย ไฟไม่ไหม้บ้าน แสดงว่าคุณรักษาศีลมาพอใช้ แค่นั้นก็ให้พอใจในตัวเองได้แล้ว ที่เกิดมามีพร้อมพอจะถึงวันนี้ วันที่รู้จักคำว่าทาน คำว่าศีล คำว่าสัมมาทิฏฐิ รวมทั้งรู้จักยอดแห่งบุญ คือการเจริญสติด้วย

ขอขอบคุณ : kaset-lifestyle.com

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive