Breaking Share-Si
Loading...

20 ลักษณะผู้เป็นเทวดาลงมาเกิด ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


20 ลักษณะผู้เป็นเทวดาลงมาเกิด ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

ในความเชื่อของศาสนาพุทธแล้ว มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝน ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ หรือดับทุกข์ ดับกิเกส หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้

เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ภพภูมิอื่นๆ แม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์ มีกิเลสน้อยกว่า(แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่) มีบุญมากกว่ามนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้


ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินว่า “เทวดามาเกิด” ซึ่งก็เป็นจริง ที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระในศาสนาพุทธ เพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์ จากกิเลส เข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุด

วันนี้จะขอนำเสนอ 20 ลักษณะนิสัยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดามาเกิด เขาเหลานั้นดูมีความสงบ สำรวม เพียบพร้อม ใครๆ ก็ยกย่องนับถือให้เป็นครู เป็นที่ปรึกษา หรืออยากเป็นมิตร อยากเข้าใกล้ แล้วสบายใจ

ลักษณะของ ชายและหญิง ที่มีความสงบ 20 ประการ

1. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

2. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

3. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

6. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

7. เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

8. เป็นผู้ไม่บ่น

9. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

10. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

11. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

12. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

13. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด

14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

15. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น

16. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

18. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

19. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

20. เป็นผู้ศึกษาสนใจ ค้นคว้า และเลื่อมใสในพุทธศาสนา

หากท่านพบเจอ คนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ขอให้อยู่ใกล้ เรียนรู้จากเขา ปฏิบัติตามเข้า สนับสนุนเขา รับฟังเขา

หรือหากท่านเองเห็นว่า ลักษณะที่นิสัยทั้ง 20 ข้อนี้ดี

และท่านยังขาดอยู่ ก็ลองเติมเต็มทีละข้อๆ นะ เชื่อว่าหากท่านทำได้ ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีปัญหา มั่งมีในหลายๆ ด้านแน่นอน

ข้อมูลจาก : https://www.rugyim.com/387

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive