Breaking Share-Si
Loading...

“ทุกข์” ของคนมีคู่…มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements“ทุกข์” ของคนมีคู่…มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว

บางที .. การที่เราต้องอยู่คนเดียว

อาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคร

แต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วย

ช่วยไม่ให้ก่อกรรมใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ทุกข์มากขึ้น

“ทุกข์” ของคนมีคู่

มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว


เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้น

สติปัญญาจะมีมากขึ้น การประฏิบัติตนจะดีมากขึ้น

จะเป็นคนคิดได้ คิดเป็น ทำดีเป็น

เมื่อวันหนึ่งคู่ไม่ดีผ่านมา เราจะแยกแยะดีชั่วได้

หากว่าปัญญาเรามากกว่า ศีลเรามากกว่า

เราย่อมเลือกไม่คบหา ปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้ผ่านไป

หากมีกรรมร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่งแต่เมื่อหมดกรรม .. เขาจะจากไป

ต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิตพบเจอแต่ความสุข

นำพากันและกัน .. ไปสู่จุดที่ดีงาม

ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่า

คือ .. คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

ไม่เคยมีใครที่ไหนจะได้ดั่งใจเราหรอก

เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ใจเราจึงมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวัง

คนที่มีคู่จึงทุกข์มากมากกว่าคนโสด

หากว่าคู่ของเขานั้น .. ไม่ใช่คู่บุญ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ : นามบุญ

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive