Breaking Share-Si
Loading...

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน…..อยากให้อ่านกันทุกคน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน…..อยากให้อ่านกันทุกคน

‘ ศี ล เ ร า เ ส ม อ กั น ‘ เรื่องบุญ เรื่องกรรม นั้น .. มีอยู่จริง

คำว่า..” ศี ล ต้ อ ง เ ส ม อ ” จึงจะได้พบนั้น เป็นเรื่องจริง

” บุ ญ มี แ ต่ ก ร ร ม บั ง “

สำหรับคนที่ .. ยังไม่ถึงเวลาของเขา ต่อให้เคี่ยวเข็ญเท่าไร..? เขาก็จะ..ไม่มีวันสนใจ ใน..ความดีของเรา เพราะเขาถูก..” กรรมบัง “


” บุ ญ ไ ม่ ถึ ง “

ต่อให้ยื่น ” ความช่วยเหลือ ” ไป อย่างไรก็ไม่ได้ผล เอาหนังสือดีๆไปวาง เขา..ก็ไม่อ่าน ออกเงินให้ไปเข้าสัมมนา .. เขา..ก็ฟัง ไปหลับไป แคล้วคลาด .. กับทางออกของชีวิตอยู่ร่ำไป

” เ ผ ชิ ญ ก ร ร ม “

ทุกคน .. ต้องพบเจอช่วง ” หลุมดำ ” ของชีวิต ต้องเผชิญ ” กรรม ” ไขว่คว้าหาทางออกยังก็ไม่เจอ หรือต่อให้มีทางออก คุณ.. ก็มองไม่เห็น เพราะ… ” บุ ญ ” ไม่ถึง …

” บุ ญ ถึ ง “

ในวันที่.. ทุกอย่างดู ” สิ้นหวัง ”.. อยู่ดีๆ ทางรอด ก็.. มาพร้อมกันหมดเจอหนังสือดีๆ .. เจอคนดีๆและเจอโอกาสดีๆ .. ทั้งนี้เป็นเพราะ …

” บุ ญ ถึ ง ” นั่นเอง …

ทำอย่างไรให้..” บุญถึง ” ..? แท้จริงแล้ว.. คำว่า ” บุญ ” ตีความว่า… มันคือ.. ” พ ลั ง ง า น ด้ า น บ ว ก “ ถ้าเรา.. ทำให้จิตใจเราอยู่ใน ” พลังบวก ”

” บุญ ” ที่ว่า.. ก็จะค่อยๆ สะสม จน ” บุญถึง “

ทำไปเถอะ .. สั่งสมบุญไปเรื่อยๆ

.. ทำ โดย ไม่ หวัง ผล ..

ร่วมกิจกรรมการกุศล .. ให้ ” อภัย ” ไม่คิดยึดติด

มีทรัพย์ .. ถึงให้ .. ท า น มีความรู้ .. พึงให้ .. วิ ท ย า ท า น มีแรงมีกำลัง .. ก็ .. ช่ ว ย สั ง ค ม ไม่มีแรง .. ก็ขอเพียง .. ร อ ย ยิ้ ม

… ให้กันก็พอ

ที่คุณ.. บังเอิญผ่านมา #อ่านบทความนี้ นั่น เป็น เพราะ ” เรา ศีล เสมอ กัน ” และ… ” บทความนี้ ” มีประสงค์เดียว คือ… อยากให้หมั่น ” สร้างบุญ ”

*** ท้ายสุด *** อะไร..ที่ทำให้คุณ รู้สึกไม่ดี จง ” ปล่อยมันไป ” อะไร..ที่ทำให้คุณ ” ยิ้มได้ ” จงรักษามันไว้

ขอบพระคุณแหล่งที่มา: เพจ ” ภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆ “

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive