Breaking Share-Si
Loading...

เมื่อบุญให้ผล คนดีๆจะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่ มีความมั่นคง เข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้น ในชีวิต

และเมื่อ กรรมให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุกข์มากขึ้น ในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี

จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ

เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะรักษา ความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้ม คือ นิสัยเสียๆ ของเรา

จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเราได้

ตราบใด ที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น

แนวโน้ม คือ ชีวิตเรา ก็จะดึงดูด คนที่แย่ๆ

ดึงดูดคนแบบเดิม ที่ห่วยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น

ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี

ความดี หรือกรรมดี ของเราตรงนี้

ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรับประกันได้ว่า..

จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้

แต่ความดีนั้น

จะทำหน้าที่ ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน

และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอ คนดี แต่รักษาคนดี ไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็น เพราะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับ

การเจอคนร้า ยๆ แต่ยัง ยอมทนทุกข์ อยู่

ตรงนี้ คือ การใช้กรรม ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว

ไม่อยากเห็นตัวเอง ทนทุกข์ ซํ้าซา ก ต่อไป

คิดเดินออกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมดกรรม เมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา

แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล : สบายตา

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive