Breaking Share-Si
Loading...

ช้างจะดูสง่าเพราะมีงา คนจะดูมีราคาเพราะรักษาคำพูด

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ช้างจะดูสง่าเพราะมีงา คนจะดูมีราคาเพราะรักษาคำพูด

สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความชื่อตรง ในการประพฤติด้วยกาย คือ การกระทำ และการประพฤติด้วยวาจา คือ การพูด และการประพฤติด้วยใจ คือ ความนึกคิด ด้วยความจริง ไม่มีสิ่งแอบแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแก่ตนเอง เช่นนี้เรียกว่า มีความจริงใจ หรือ สัจจะ


ความหมาย สัจจะ จากผู้รู้ต่างๆ

สุชีพ ปุญฺญานุภาพ ได้กล่าวถึง สัจจะ ความมีสัตย์ คือ การแสดงออกด้วยการประพฤติตนในทางเที่ยงตรง เป็นคนจริงตามสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นของแท้ และเที่ยงตรง ไม่เป็นอย่างอื่นทางใจ ประกอบด้วย

– จริงใจ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอย่างอื่นแอบแฝง

– จริงวาจา ได้แก่ พูดจริง

– จริงกาย ได้แก่ ทำจริงเด็กที่พูดได้แบบผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้หาง่ายแต่เด็กที่รับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ยังไงก็หายากอยู่

ผู้ใหญ่ที่พูดแบบเด็กๆหายากแต่ผู้ใหญ่ที่ปัดความรับผิดชอบแบบเด็กๆเดี๋ยวนี้หาง่ายขึ้นทุกวัน

ความรับผิดชอบไม่ได้สะท้อนเพียงว่าเรา ‘ให้ค่า’ กับใครแค่ไหนแต่สะท้อนด้วยว่า เรา ‘สร้างค่า’ กับตัวเองเพียงใด

ถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอจะต้องทำตามคำพูดคนเราจะพูดอะไรก็ได้แล้วทำตามที่อยากทำ หรือทำตามที่จะฉวยประโยชน์เฉพาะหน้า

ยิ่งไม่ทำตามที่พูดมากขึ้นเท่าไร ความรู้สึกถึงค่าของตัวตนยิ่งลดลงเท่านั้น ตามมูลค่าของสิ่งที่รับปากไว้ หรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่รับมา

ต่อเมื่อทำตามที่พูดแม้ไม่อยากทำ แม้ต้องเสียประโยชน์มูลค่าของประโยชน์ที่เสียไปจะยิ่งถูกตีค่า มีราคาเกินจริงรู้สึกได้ และภูมิใจในตัวเองได้ โดยเฉพาะในระยะยาว!

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive