Breaking Share-Si
Loading...

เพราะศีลเสมอกัน ชอบอะไรคล้ายๆกัน จึงอยู่ด้วยกันได้

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


เพราะศีลเสมอกัน ชอบอะไรคล้ายๆกัน จึงอยู่ด้วยกันได้

เคยสังเกตไหม เมื่อเราอยู่ใกล้ผู้มีอุปนิสัยอย่างไร นานๆเข้า เรามักจะมีอุปนิสัยเช่นนั้น..เมื่อเราอยู่ใกล้คนมักโกรธ

นานเข้า เราก็จะเป็นคนโกรธง่ายโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทาน นานเข้า เราก็จะชอบให้ทานไปโดยไม่รู้ตัว

เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่รักษาศีล นานเข้า เราก็จะเริ่มรักษาศีลโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราอยู่ใกล้ผู้หมดกิเลส


นานเข้า กิเลสในตัวเราก็จะลดลงโดยไม่รู้ตัว… เพียรพยายามยามอยู่ใกล้ เพียรพยายามซึมซับ

สิ่งดีๆ จากผู้คนดีๆ รอบข้างเรา ยิ่งห่างไกลคนพาล ได้มากแค่ไหน ยิ่งเข้าใกล้บัณฑิต มากเท่าไร

ยิ่งเป็นมงคลชีวิต แก่ตัวเรามากเท่านั้น.. ผึ้งมันรู้ว่าแมลงวันนั้นไม่สะอาดพอ ไม่ชอบตอมของสวยๆงามๆ

แมลงก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไร จึงไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้ง ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันได้ไม่นานหรอก…

แมลงวันไม่เคยชวนกันไปกินน้ำหวาน มันชวนกันไปกินแต่ขี้ กินแต่ของเน่าเสีย เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้ง

ชวนกันไปตอมขี้ กินของเหม็นๆ เหมือนกัน ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ เพราะ ชอบอะไรคล้ายๆกัน จึงอยู่ด้วยกันได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้ คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจ

ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน

ไม่มีใครตักเตือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้

เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน… มันคบกันไม่ได้หรอก

Cr. บทความจาก : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม , คนรุ่นใหม่ หัวใจใฝ่ธรรมะ และ bitcoretech

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive