Breaking Share-Si
Loading...

คนที่ไม่เคยเที่ยวเลย มักมีโอกาสเป็น โ ร ค หั ว ใ จ มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ ถึง 30%

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ผลวิจัยเผย การเที่ยวบ่อย ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น

คนที่ไม่เคยเที่ยวเลย มักมีโอกาสเป็น โ ร ค หั ว ใ จ มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ มากถึง 30เปอร์เซต์ ในผลการวิจัย การไปเที่ยวบ่อยๆ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง

จากผลการวิจัยของมหาวิท ย าลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002 พบว่า คนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้ออกไปท่องเที่ยว แล้วต่อมาเมื่อสมองได้รู้ว่าจะไปเที่ยว สมองจะมีการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้า


ทำให้รู้สึกดีทุกครั้ง เมื่อนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น จากข้อมูลในปี 2013 จากการสำรวจความเครียดของ ชาวอเมริกา American Psychological Association พบว่า การออกเดินทางช่วยลดความเครียดได้จริง และ ลดความรู้สึกแย่ ได้ดีอีกด้วย โดยการศึกษาทางวิท ย าศาสตร์พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยวติดกันเป็นเวลาหลายปี

มากกว่า 30เปอร์เซนต์ มีโอกาสเป็นโ ร ค หั ว ใ จ ต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อยๆ กลับมีอัตราเ สี่ ย งต่อการเป็นโ ร ค หั ว ใ จ ต่ำกว่า นั้นก็เพราะผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกล ยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทาง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยนั้นก็ยิ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ขึ้นไปอีก

จะให้พูดพูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อขยับร่างกายมากกว่าปกติ แถมยังสนุกกับช่วงเวลาไปตลอดทาง ทำให้สุขภาพทางกายและจิตดีขึ้นมากกว่าคนที่อยู่แต่บ้าน หรือทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำ ช่วงเวลาที่ยังมีกำลังนั้น ร่างกายนั้น ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง

การไปท่องเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่คิด หัดออกไปเที่ยวซะบ้าง แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอน

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive