Breaking Share-Si
Loading...

คำสอนของแม่ที่ดีมาก ไร้อาชีพต่างหากที่ยากไร้ ใช่จะต ายตรงที่ไม่มีคู่ มีวิชาเราจึงได้พึ่งตัว จะพึ่งผั วสมัยนี้ได้กี่วัน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญกับแม่ และระลึกถึงพระคุณ และคำสอนของแม่เสมอมา แต่ในช่วงสามปีนี้ผมมีความรู้สึกรัก และเป็นห่วงแม่ มากกว่าเดิม นั่นอาจเป็นเพราะมีลูกสาวนั่นเอง ซึ่งคำพูดของผู้ใหญ่ที่ผมมักจะได้ยินเสมอว่า

“คนที่มีลูก จะรักพ่อ และแม่ของตนเองมากขึ้นกว่าเดิม”

คนที่เป็นพ่อแม่นั้น สิ่งสำคัญของการมีครอบครัว การมีลูกนั้นคือ ก็สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ ก ที่ดีของพ่อแม่ ของคนรอบข้าง วันนี้เราได้นำคำสอน 30 ข้อ ของแม่ถึงลูก นับว่าเป็นแบบอย่างการสอนดีมากๆ

1 การดูแลสุขภาพร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และรๅคๅแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้

2 ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงินของตัวเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเอง

3 ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิต ของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเอง อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

4 เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสามารถซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ทั้งนั้นนะ

5 มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

6 ลูกไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง ไม่มีฉๅกถ่ๅยทำ แสดงให้คนอื่นได้เห็น จงอย่าสวมบทใด จงเป็นตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

7 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิยๅมของความงาม จงมองตนเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง คนทุกคนสวยในแบบของตัวเองทั้งนั้น

8 อย่าให้คำ จำ กั ด ความใด กำหนดศักยภาพของลูกเลย อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกโดยเ ด็ ด ข า ด

9 คู่ชีวิต เลือกให้ดี เลือก ไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยน

10 หากประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรักอย่างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

11 ไม่ใช่ทุกคนที่ ไ ม่ ดี กับลูก จะเป็นคน ไ ม่ ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกจงแยกให้ออก และปกป้องตัวเองให้ได้

12 จงให้อภัย จงให้อภัย ไม่ ยึ ด ติ ด ไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี จงปล่อยวางเถิด

13 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิ ดชอบชีวิตของตน 100% ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอด

14 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

15 ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

16 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ลูก ต้องไม่ อ่ อ น แ อ

17 ลูกทัด เ ที ย ม

18 ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพง จงให้ค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดี จงใช้เหตุผลให้มาก

19 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงานบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วย เหลือกัน แบ่งเบา ภาระซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ

20 อย่าเป็นคน หู เ บ า อย่าเป็นคนที่ห ล ง เ ชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่ อ ห ล อ ม ลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

21 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ เท่านั้น

22 เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า อย่ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

23 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ด ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชๅติ แล้วก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล ว

24 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า ราคาของใช้ ป้ายราคๅไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ สังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา ต่างหากล่ะ คือสิ่งที่สำคัญ

25 รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า ง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยมากเพียงใด แต่ถ้าหากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่างไร ก็ไม่สวย

26 จงแข่งกับตนเองเท่านั้น อย่าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับผู้อื่นๆ อย่ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของผู้อื่น

27 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

28 ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่าเป็นคนปๅกแข็ง เอาแต่ใจ

29 คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย นั่นเพราะเห็นทุกสิ่งดี ต่างหากล่ะ

30 จำไว้ว่า “แม่รักลูก และจะรักลูก ตลอดไป”

เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกสิ่งอย่าง แต่จงสอนลูก ให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ขอขอบคุณ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง ได้กล่ๅวไว้

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive