Breaking Share-Si
Loading...

บางคนเข้าใจผิด… คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisementsทำดีกับคนไกลตัว ทำชั่ วกับคนใกล้ชิด บางคนเข้าใจผิ ด คิดว่าสนิทแล้ว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

บางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

บางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนใกล้ตัว มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ กัน จึงมัก ไม่ขอบคุณ

ไม่ยินดีเวลาที่เขาทำอะไรดีๆให้

แต่ที่จริงแล้ว

ความช่วยเหลือเกื้อ กูลกันนั้นถือเป็นน้ำใจ

เพราะไม่มีกฎกติก าใด ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่

ไม่มีใครบังคับให้ทำได้


ดังนั้น เราจึงควรแสดงความขอบคุณและชื่นชม

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจที่มีให้กัน

เพื่อให้อีกฝ่ายมีกำลังใจ

ซึ่งเป็นก ารยึดเหนี่ยวใจกัน

ให้สามารถประคองความรักความใกล้ชิดไปได้นานๆ

นำเสนอสิ่งใด ได้รับการตอบกลับสิ่งนั้น

หากผู้หญิงนำเสนอภาพลักษณ์ว่าคุณ เช กซี่

คนที่เข้ามาหา ก็จะอย ากจะชื่นชมความเช ก ซี่

หากผู้หญิงเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้หญิงที่ดี

คนที่เข้ามาหา ก็อย ากจะหาคนดีๆ มาเป็นแม่ของลูก

นี่เธอฟังอีชั้นนะจ๊ะ

อย่าเอาความคิดที่ เ ข้ า ข้ า ง ตั ว เ อ ง เป็นที่ตั้ง

อย่าเอา อ า ร ม ณ์ ตั ว เ อ ง มาเป็นใหญ่

อย่าเอาความ ส ะ ใ จ ในการตัดสินใจ

อย่า ตั ด สิ น ใ จ ต าม บ่ า ง ช่ า ง ยุ

เพราะมันจะทำให้เราเป็นคนต ามืดต าบอ ด

จน มองไม่เห็น ค ว า ม ดี ของใคร

เพราะมันจะทำให้เราลืม ความถูก และ ความผิด

เพราะมันจะทำให้เราคิดแต่ เ อ า ช น ะ

จนลืมใช้เหตุและผล

เพราะมันจะทำให้เราเป็น ค น โ ง่ ที่ถูกยืมมือไปใช้

และสุดท้าย

เมื่อ กาลเวลาผ่านไปเรานั่นแหละจะเสียใจ

การเตือนผู้อื่น มิให้หลงผิดนั้นเป็นสิ่งที่ดี

แต่การเตือนตนเองให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า

อีชั้นก็เตือนใจตนเองเช่นนี้เหมือนกัน

ก่อนที่จะเตือนใจเธอบอ กไว้

ฉันเตือนเธอแล้วนะจ๊ะ

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive