Breaking Share-Si
Loading...

ตกปลา ทำบาป ได้ไปสวรรค์ ไปวัดทำบุญ ตกนรก เพราะอะไร ?

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


ทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์ คนไปฟังธรรมถึงตกนรก

วันหนึ่งมีคนหนึ่งไปฟังธรรมนั่งอยู่ในศาลา

ในขณะที่ข้างศาลานั้นมีคนตกปลา

ตาและจิตของคนที่ไปฟังธรรมแทนที่จะปล่อยวาง

เอาจิตจดจ่อในพระธรรมในเสียงเทศนา

แต่กลับเพ่งโทษคนตกปลา

คนอะไรบาปหนักหนา เลวระยำมาตกปลาข้างวัด

ทำไมไม่ไปทำมาหากินที่ดีกว่านี้

ทำไมมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในขณะที่ตนมาสร้างบุญ

ง่ายๆ ก็คือ เลวมาก จิตด่าทอตลอดเวลา

ยกตนเหนือคนตกปลา

ในขณะที่คนตกปลา ตามองเห็นคนมาฟังธรรม

จิตก็น้อมลงขออนุโมทนาด้วยนะครับ

ผมมันคนบาปช้า ไม่มีโอกาสสร้างบุญด้วยตนเอง

ต้องมาหาปลา เพื่อไปทำอาหารให้พ่อแม่ที่เจ็บป่วยเพราะจนทำให้ต้องมาทำแบบนี้

ชาติหน้าฉันใด ขอได้มีโอกาสสร้างบุญ

แบบพวกท่านผู้ประเสริฐเถิด

ชาตินี้มีกรรมหนักหนาขอชดใช้เวรกรรม สร้างบุญที่พอทำได้

ปลาที่ถึงฆาตขอให้มาติดเบ็ด

ขออย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลย

จิตของคนตกปลามีแต่พร่ำสาธุ สาธุ สาธุกับคนฟังธรรม

และขออโหสิกรรมปลาที่มาติดเบ็ด

เรื่องนี้คงบอกอะไรได้หลายอย่าง

คนที่สร้างบุญนั้นควรมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา

ต่อคน ต่อสรรพสตว์ทั้งหลาย

พรหมวิหาร 4 นี้จะยิ่งส่ง ยิ่งหนุนนำชีวิตตน

คนที่ปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อพัฒนาจิตตนให้สูงขึ้น

แต่ไม่ได้หมายความว่า มีหน้าที่จะไปยกตนข่มท่าน

ไปด่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนตน

ต่อให้รู้พระธรรมทั้ง 84000 พระธรรมขันธ์

สวดมนต์ได้ทุกบท

แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ เท่ากับ 0

มีมากมายอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาว 5 วัน 15วัน

กลับออกมานึกว่า เป็นเทวดาแล้ว

เห็นใครทำอะไร ผิดไปหมด

เราต้องวางใจในกฏแห่งกรรม

ให้กรรมนั้นเป็นผู้ตัดสิน

แม้แต่ตัวเราเอง ยังมีโอกาสพลาด

มีโอกาสทำผิด ยังมีโอกาสทำบาปมากมายมหาศาล

โอกาสสอบตกตลอดเวลา จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ซึ่ง….ไกลมาก

พึงดูจิตภายใน อย่าส่งจิตออกภายนอกเถิด

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรักษา ธ.ธรรมรักษ์

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive