Breaking Share-Si
Loading...

กร รม ของลูกที่ทำให้พ่อแม่ เสีย น้ำตา

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


กร รม ของลูกที่ทำให้พ่อแม่ เสีย น้ำตา

พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมา พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและ ม า ร ดา หรือ ผู้มีพระคุณ ของเราเอง


อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่เสี ยพลังต้องเสี ยเหงื่อคอยรักและทะนุถนอมเราคอยห า ย าให้ทานเวลาเ จ็ บป่ ว ยคอยเสี ยสละหลายๆสิ่งเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดีให้เรามีความสุขฉะนั้นพวกท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือนพระในบ้านยกท่านไว้ให้สูงส่งเพราะคงไม่มีใครรักเราได้มากเท่าท่านแล้ว

และเมื่อเราโตขึ้นก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆคงมีหลายครั้งที่เราเ ถีย งท่านเพราะเรามีความคิดที่ต่างไปหลายครั้งหลายคราที่เราพูดไม่ดีกับท่านกระแทกน้ำเสี ยงหรือพูดออกมาด้วยถ้อยคำหย าบคายถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเสี ยใจ

แต่คงมีไม่น้อยที่เราจะทำให้ท่านเสี ยน้ำต าเพราะเราเพราะคำพูดของเรานั้นก็เพราะท่านรักเรามากนะมากจนเกิดความน้อยใจเสี ยใจเมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้นทำตัวไม่ดีถ้าคุณสำนึกได้ก็จงทำดีต่อท่านให้มากก ร ร มที่สร้างไว้จะได้ลดน้อยลง

วิบากก ร ร มของคนที่ทำให้บุพการีต้องเสี ยใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญมีปัญหาอยู่ร่ำไปมองไม่เห็นทางออกไม่มีใครภัคดีด้วยไม่มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือการเงินก็จะติดขัดไม่ประสบผลสำเร็จหรือย ากที่จะสำเร็จในเรื่องที่อย ากจะสำเร็จมีแต่อุปสรรค

ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยทำให้ท่านเสี ยใจก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่สิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือไปขอขมาท่านนะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูกและพร้อมจะให้อภัยลูกทุกคนเสมอฉะนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งใด

และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใยความรักให้ท่านใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนไกลหรอกเริ่มจากทำบุญกับพระในบ้านคือพ่อแม่ของเราพรที่ประเสริฐที่สุดในโลกนั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง

ขอบคุณที่มา แสน ส บ าย

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive