Breaking Share-Si
Loading...

เตือนสติกันหน่อย ยืมเงินเขาแล้วคืนเถอะนะ บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบากเหมือนกัน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


หากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อ ย า กเ สี ย เพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าไปทวง แ ต่ ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเ สี ย เพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปก ร ร มทำหน้าที่ของมันเสมอ


วันนี้เราอ ย า กจะนำบทความ ที่ถูกถ่ายทอดลงในเพจ Dungtrin โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลก ร ร ม อย่างไร ไว้อย่างน่าสนใจ โดยสรุปได้ว่า ผลก ร ร ม ของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืน

แต่มีเหตุให้ไม่สาม า ร ถ คืนได้ ผลก ร ร ม ย่อมแ ต ก ต่างจาก ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นก ร ร ม ทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเ ว รหรือหยุด เ ว ร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเ สี ย เงินให้เขาฟรีๆ

แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้ก ร ร ม ให้เขาไปแบกแทน ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า สมควรจะโกรธ แ ค้ นตัวตๅยตัวแทนนี้อยู่หรือไม่? โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้ ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัวก ร ร ม ของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร ม เป็นอย่างไร ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลก ร ร ม น่าจะประมาณไหน

รูปแบบของก ร ร ม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสาม า ร ถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ ด อ ก เบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน

ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ ๒

แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน คือ ความท ร ม า น ใจ การขาดความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆ มาเรียงๆ ไม่ ฟั น ธ ง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆ ว่า เดี๋ยวมีมากๆ ค่อยให้ แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆ มีสิทธิ์พลิกจาก เดี๋ยวจะคืน เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้ จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ แต่เกิดความเ สี ย ด า ย

ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีเ ข า แปลว่าเงินเ ข า เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า ของเ ข า ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ คือมุขเด็ด ที่กิเลสบงการ ให้ก่อบาปกันดื้อๆ ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตา ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับมลายหายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน พร้อม ด อ ก เ บี้ ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อ ย า กประชดแบงก์ที่เบิก ย า ก เบิกเย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆ เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย

ฉะนั้น ในที่ที่ก ร ร ม เผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหม า ร วมทั้งผลของ การผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทง ผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด้วยเ ห ตุ ร้ า ย ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ร้ า ย พูดง่ายๆ ว่า มีสิทธิ์เ สี ย ทั้งทรัพย์ เ สี ย ทั้งชื่อเ สี ย ง ด้วยการถูกใส่ร้ า ย ใส่ไคล้ หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้ ส า ร พัด แต่ข้อเท็จจริง

เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำ ชั่ ว อะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบาป ร้ า ย ก า จได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆ กัน ขณะเป็นมนุษย์

ในฐานะคนถูกโกง ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมก ร ร ม ยังไม่จบ คนถูกโกง ก็ต้องมีก ร ร ม ในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ เพราะมักไม่มีสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรกัน ที่สุดก็เหลือก ร ร ม ทางใจ จะคุม แ ค้ น อ ย า ก ลงมือแก้ แ ค้ น ให้หาย เ จ็ บ ใจ หรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี ชาตินี้ได้รู้จักศาสนา ที่สอนเรื่องเหตุและผล ทำเหตุอย่างไรมา ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้างรู้แล้วเราจะเลือกต่อเ ว ร หรือหยุดเ ว ร

ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือ ยกหนี้ก ร ร ม ให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัวตๅยตัวแทนม า รับช่วงถึงที่ เราสมควรแ ค้ น เคืองหรือขอบคุณ

ขอบคุณแหล่งที่มา rugyim

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive