Breaking Share-Si
Loading...

ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัดไปหมด เก็บเงินไม่อยู่ ลองดูวิธีเเก้ง่ายๆ

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements

ใครที่มีห นี้ทั้งในระบบ และนอกระบบคือปัญหาที่หลายคนแก้ไม่ตก จนบางคนคิดท้อแท้ คนอื่นรุ่นเดียวกันร่ำ รวยไปแล้ว แต่ตนเองมีเจ้าหนี้ทั้งหลายมาตามทวงจนอายชาวบ้าน สงสัยไหมว่า คือก รรมเก่าที่เคยสร้างตั้งแต่ปาง ก่อน จะแก้กรรมอย่างไรบทความนี้ share-si.com จะแนะนำ

ใครที่มีหนี้ เก็บเงินไม่อยู่ คนโบราณว่า เพราะกรรมที่เคยก่อไว้แต่ชาติก่อนไปคดโก ง ที่ดินที่นา ทรัพย์สินผู้อื่น ไปปล่อยเงิ นกู้ด อกเบี้ ยสูง ค ดโก งทรั พย์จากผู้อื่น ผลกรรมที่ตกมาคือตนต้องมีห นี้ ไม่ว่าจะ บัตรเครดิต หรือความฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะตน แต่วิธีที่คนจีนโบราณใช้กันมานานสำหรับคนมีหนี้คือเลือก ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่ฐานะตนเองซื้อได้ จำนวนมากกว่าน้ำหนักตัวเองหนึ่งกิโลกรัม กล่าวคือตัวเองหนักเท่าใด

นำข้าวสารจำนวนมากกว่าน้ำหนักตนเองหนึ่งกิโลกรัม ไปใช้ในโรงครัววัด จะทยอยนำไปหรือนำไปทั้งหมด ยัง ไม่มีการกำหนดแน่ชัด ใครที่ฐานะไม่ดีควรเลือกวิธีทยอยนำไปจนครอบ คนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าเมล็ดข้าวสารคือตัว แทนความมั่งคั่ง การมีอยู่ การทำบุญโดยใช้ข้าวสารจะเสริมดวงเรื่องการมี และจำนวนข้าวสารที่นับไม่ได้จะแก้ กรรมเรื่อง ทดแทนแก้กรรมเรื่องหนี้สิน คนจีนรุ่นก่อน ๆ จะไม่ยอมให้ครัวตนเองขาดข้าวสาร ต้องมีไว้ไม่ขาด ไม่ พร่องคือมงคลชีวิต

เมื่อนำข้าวสารไปวัดแล้ว ตั้งใจกรวดน้ำ ขอขมากรรมให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ปางก่อน ที่เคยค ดโก ง ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง และนำเงินเหรียญหนึ่งบาท ห้าบาท สิบบาทจำนวนหนึ่งไปอธิษฐาน ภาวนาต่อหน้าพระ ประธานในวัด จะแก้กรรมที่ตนเคยโ ก งผู้อื่นยักย อ กทรัพย์ในชาติปางก่อน แล้วนำเหรียญใส่ตู้บริจาคที่ วัด

คนโบราณสอนลูกหลานตนเองอยู่เสมอว่า การมีชีวิตตามฐานะคือการป้องกันปัญหาหนี้สิน และ ความขัดสน ลองนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิต ควรอยู่อย่างเพียงพอตามฐานะ มีเหตุมี ผลว่าอะไรควรไม่ควรจ่าย เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างมีความรู้และคุณธรรม เชื่อว่าจะแก้ ปัญหาเรื่องหนี้สินได้อย่างดี

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive