Breaking Share-Si
Loading...

หากจะยกย่องค่าใครให้สูง ก็ไม่จำเป็นต้องกดคนอื่นให้ดูต่ำต้อย

เพราะแบบนี้ แรงงานพม่าถึงมีเงินเก็บมากกว่าพนักงานออฟฟิศ

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!